hell freezes

When Hell Froze Over

כמה קר? כל כל קר שהגיהנום קפא ויש תחבורה ציבורית בשבת!     כל הזכויות שמורות © רעות סימן טוב All rights reserved © Rayut Siman Tov

עשר המכות של התחבורה הציבורית

לכבוד פסח תשע”ג, איירתי לעמוד הפייסבוק אוטובאסה סדרה של עשרה איורים המתארים את עשר המכות של התחבורה הציבורית בישראל. גולשי העמוד התבקשו להעלות רעיונות למכות, ולאחר מכן נבחרו עשרת הרעיונות הפופולריים ביותר והפכו לסדרת איורים.       כל הזכויות שמורות © רעות סימן טוב All rights reserved © Rayut Siman Tov